Saturday 29 August 2009


Defter "im" . . .
  "Sanat, çizgisiz kağıt gibidir. Belirgin, standart bir başlangıcı, alışılagelmişliği kovalamadan başlayıp bitebilir. Güvenilmezliğin güvenine sığınır. Sınırlarını sınırsızlıkla çizer. Sanat üretimindeki öznel keyif psikolojik süreçlerle sıvanmıştır. Dış yüzeyin altında kalan temel biçimlilik; duygusal, psikolojik, psikosomatik yeterliliği savunur hep.  Bazen bilincin süzgecindeki tortular sanata denk düşer." 
  © A. D. 2007