Sunday 27 September 2009

Defter "im" ... 
   SÜREÇSEL DEVİNİM
"Geleneksel gerilimden sıyrılamamanın engelleri onu çıldırtmanın eşiğine getirmişti. Birbirine bütünleşmiş süreçlerin kendi içerisindeki patlama tohumcukları görselliği etkili, donuk bir salınıma neden oluyorlardı. Zamansızlık zamanda hapsolmuştu. Yorulum, hızını kendisinden alıyordu. O, kendini kendisinden ayrımlamaya çalışıyordu. Başkal duyguların metafiziksel arayışları kendinde direniyordu. Yıpranmaları yırtılmıştı. Kendi olarak bildiği varolmuşluğunun nesnel durumundan şüpheliydi. Öznelliğin tekilliğinden sıkılmıştı. Hapsolduğunu düşündüğü devinimsel bütünden sıyrılmak için harekete geçmeliydi..." 
  © A. D. 2000

No comments: